Werkwijze

Intake
Het eerste contact is meestal telefonisch of per mail. Jij geeft aan wat je vraagstuk is, ik kijk of het bij mij past en dan maken we een afspraak.

In het eerste gesprek onderzoeken en verfijnen jouw vraag. Ik bespreek, vanuit mijn expertise, op welke manier ik daarop in kan gaan.

Als we allebei vinden dat het klikt en mijn aanbod en jouw vraag op elkaar aansluiten, maken we afspraken over het aantal bijeenkomsten, de frequentie en de kosten. Op basis daarvan maak ik een trajectplan en offerte, die ik jou en een eventuele opdrachtgever ter goedkeuring toestuur.

Bijeenkomsten
Een bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. De basis van het gesprek is meestal een `lastige’ praktijksituatie die jij aandraagt. Mijn manier van werken is niet gebonden aan één benadering of methodiek. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen, zoals gespreksvoering, Voice Dialogue, visualisaties, en van beproefde methoden als werkwaarden, kernkwadranten, de elementenvierhoek, de seizoenencirkel en biografische werken. Ook ademhalings- en concentratieoefeningen behoren tot de mogelijkheden, evenals wandelen op de Bussumse hei.

Of we nu meer creatief, rationeel, intuïtief of praktisch te werk gaan, de werkwijze moet passen bij jou en je leerdoel. We blijven dicht bij jouw beleving. Als een theorie, model of tekening verheldert, bied ik die aan.

Ik vraag je om van iedere bijeenkomst een verslag te maken. We bespreken wat de volgende keer aan bod komt. Tussen de bijeenkomsten kun jij oefenen wat we besproken hebben of werk je aan een opdracht.

Het aantal bijeenkomsten hangt af van jouw vraag en behoefte. Drie tot vijf gesprekken kunnen al heel vruchtbaar zijn, soms zijn meer bijeenkomsten nodig om het gestelde doel te bereiken. Ook de frequentie van de bijeenkomsten stemmen we af op jouw situatie.

Afsluiting
Aan het eind kijken we terug op het traject dat we samen gelopen hebben. Soms vraag ik je om een actieplan te schrijven, soms zijn er andere manieren om het besprokene te laten beklijven. Ook verneem ik graag wat je goed bevallen is en wat voor verbetering vatbaar is. Als het wenselijk is (en altijd als er een opdrachtgever bij ons traject betrokken is) schrijf ik een rapportage.

Het spreekt vanzelf dat je na een aantal maanden welkom bent om het geleerde op te frissen of aan te scherpen.