Over Aspiro

Aspiro betekent letterlijk ik begeleid.
Oorspronkelijk ging het latijnse aspirare om een muzikale ondersteuning, de toon aangeven.
Misschien vooral met blaasinstrumenten, want later kwam er lucht bij en ging het waaien, ademen betekenen. En ook naar een ander: inblazen, ingeven. Denk aan `spirit’, spiritueel.
Tot slot komt ook het woord `aspiratie’ van aspirare: naar iets streven of verlangen.

Het lijkt wat gekunsteld om een onderscheid te maken tussen Sandra Veen en Aspiro. Als ZZPer ben je eigenlijk je bedrijf. Toch zijn er dingen die ik niet, of met een andere insteek gedaan zou hebben als ik Aspiro niet had opgericht in 2004.

Sinds die tijd heb ik als Aspiro voornamelijk individuele trajecten begeleid: coaching, loopbaanadvies, re-ingegratie en burn-outbegeleiding. Op deze site kun je daarover lezen onder Voorbeelden (geanonimiseerd).

Re-integratie deed ik hoofdzakelijk als freelancer voor MidlifeTop, re-integratiebureau voor 35+ en HBO+. Soms waren het trajecten die door een werkgever werden betaald, soms door de gemeente, maar meestal waren het Individuele Re-integratie Overeenkomsten via het UWV.

Voor de Stichting Burnout begeleid ik freelance mensen met een burn-out. De trajecten worden over het algemeen door de werkgever betaald. Mensen met een burn-out hebben vaak weinig energie. Daar kan ik goed op afstemmen omdat ik zelf rustig en geduldig ben. Bovendien kan ik dicht bij iemand blijven wanneer diepe of heftige emoties loskomen. Terugkomen uit een burn-out kan een langdurig proces zijn. Maar het is prachtig om mee te maken dat iemand gaandeweg weer in zijn of haar kracht komt te staan, perspectief ontwikkelt en kan bouwen aan de toekomst. Dat geeft mij dan weer energie.

Naast individuele trajecten begeleid ik ook groepen en workshops, zoals:

  • Lustrumdag IWFT Expertisenetewerk Gender en Religie: `Sta in je kracht’ (2011)
  • Op Goed Gerucht, studiedag `Wellness en de ziel’ over `Werkwaarden en werkplezier’ (2011)
  • IWFT Expertisenetewerk Gender en Religie 2 workshops: `Leidinggeven – leiding nemen – leiding ontvangen’ en `Leidinggeven, hoe doe jij dat nou?’ (2010)
  • Oecumenische Vrouwen Synode: workshop `Duizend Dingen Dames, van te weinig tijd naar kwaliteit’ (2007)
  • Van Ede&Partners Amsterdam: bijeenkomst Goed Gezelschap met als thema `Over de betekenis van het luisteren’ (2007)
  • Ignatiushuis Amsterdam: 3 avonden over levensverhalen uit verschillende religieuze tradities `Onbekend duurt maar 5 minuten’ (2006)