Professionals in de kerk

Je verdient je inkomen door pro Deo te werken. Hopelijk werk je ontspannen en met veel plezier voor wie en wat je bezielt. Toch kan het prettig zijn om eens stil te staan bij je professionele ontwikkeling of om met een betrokken buitenstaander te kijken naar dilemma’s en spanningsvelden, die – voor een deel – specifiek zijn voor het werken in een kerk of een kerkelijke organisatie:

  • je hebt dagelijks te maken met een grote diversiteit aan vragen, onderwerpen, mensen. Je moet dus leiding kunnen geven op verschillende niveaus en snel kunnen schakelen
  • je dient een gemeente of parochie, maar je bent tegelijk voorganger
  • er leven hooggespannen verwachtingen en uiteenlopende beelden over je functie. Hoe geef je zelf invulling aan je beroep en hoe blijf jij in je kracht?
  • je werkt als betaalde kracht in een vrijwilligersorganisatie
  • je context is de kerkelijke, maatschappelijke, spirituele omgeving van Nederland anno 2011
  • niemand betwijfelt je recht op vrije tijd, maar er kan te allen tijde een beroep op je worden gedaan
  • je hebt status maar je verkeert ook in een kwetsbare positie, zeker als er sprake is van een conflict
  • je dreigt opgeslokt te worden door de dagelijkse hectiek – waarom heb je ook alweer `ja’ gezegd tegen dit beroep? Wat inspireert je nu? Hoe wil je je ontwikkelen?

Een coachtraject is wat betreft inhoud en aantal bijeenkomsten uiteraard toegesneden op jouw vraag en behoefte.